Adatbányászati módszerek

Adatbányászati módszerek

Cégünk számos elemzői és modellezési módszertant alkalmaz. Az összetettebb üzleti problémák a különböző adatbányászati és statisztikai technikák ötvözését igényli. A Microsegment kidolgozta az MMSegment módszertant, amely többek között az alábbi modellezési/elemzési eszközök hatékony használatát egyesíti:


    • Előrejelző algoritmusok (döntési fák, regressziós modellek stb.), amelyek a szignifikáns összefüggések feltárásával adnak becslést a jövőre vonatkozóan
    • Szegmentáló algoritmusok, amelyek a megfigyeléseket távolság számító függvények segítségével sorolják csoportokba úgy, hogy a csoportokon belül a lehető legnagyobb a hasonlóság és a csoportok között, pedig a lehető legnagyobb a különbség (Neurális hálózatok, Kohonen hálózatok, K-Közép stb.)
    • Asszosziációs szabálygenerátorokkal könnyen értelmezhető szabályrendszerek állíthatók elő egy konkrét üzleti kérdésre vonatkozóan.
    • Szövegelemzési (text-mining) eszközök segítségével az ügyintézők vagy az ügyfelek által rögzített hatalmas információtömegből nyerhetünk ki üzleti tudást